homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
COVID-19 Soomaali
In This Section

COVID-19 Soomaali

COVID-19 Soomaali
Taariikhdii la qoray 6/1/20
 • Qoysas barakacay; ilaha cuntada, dharka, dhaqaalaha, daawooyinka
 • Goobaha laga sooqaatoadeegyada  cuntada degdega ah ee MPS waxay u furan yihiin sidii caadiga ahayd; goob cunto cusub oo laga helo Longfellow Park; Goobaha cuntadu waxay sii socon doonaan ilaa xagaaga
 • Caawinta sida loo maareeyo walwalka iyo walaaca
 • Gaadiidka Dadweynaha
 • Sidaad u caawin karto
 • Munaasabadaha qalin-jabinta iyo dib u soo celinta
Taariikhdii la qoray 5/21/20
 • Goobaha laga soo qaado cuntada waxaa la xirayaa Maalinta Xusuusta
 • Barnaamijyada Waxbarshada Xagaaga iyo Waxabarashada Bulshada ee MPS
 • Ka soo qaadashada alaabada ardayda dugsiga usbuuca ugu horeeya ee bisha Juun
Taariikhdii la qoray 5/14/20
 • Kormeeraha Guud Graff: Waan ku wada jirnaa midaan
 • Caafimaadka dhimirka iyo  taageerooyinka loogu talo galay Xagaaga
Taariikhdii la qoray 5/13/20

Habeen hore, Guddiga Waxbarashada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay u codeeyeen inay ansaxiyaan Fahanka Guud ee Qorshaha  Degmada ee Dhammeystiran (CDD). Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qofkasta fikirkooda iyo shaqadooda adag ay qabteen iyaga oo naga caawiyeen hormarinta qaabeynta waxbarashada si aan u helno waxbarasho PK-12 oo si fiican u dhisan sidaa darteed arday walba oo ku nool qayb kasta oo magaalada ka mid ah in lagu qalabeeyo waxbarasho, bulsho / shucuureed, iyo xirfado farsamo si ay ugu guuleysataan kulliyadda iyo / ama xirfadaha shaqada.

Taariikhdii la qoray 5/8/20
 • Bisha Maayo 12eeda: GuddigaWaxbarashada Dugsiyadu  waxay qoondeeyeen inay u codeeyaan Fahanka Guud ee Qorshaha Degmada ee dhameystiran
 • Cunno dheeri ah ayaa lagu daray goobaha cuntada laga soo qaado
 • Waxarashada Massaafada Fog: Ardayda waxay ka  gali karaan hada  qolka Google Classroom  nidaamka ciyaarta
 • Ilaha laga helo: Taageerada aaladda ee ardayda iyo qoysaska
Taariikhdii la qoray 4/29/20

Isbedelada darajooyinka  Rubucyada 4aad iyo 3aad

Page 1 of 4 (21 items)
Prev
[1]
2
3
4
Next
All