homeLogo enroll facebook twitter instagram linkedin youtube
staff login
Soomaali/Somali - Meal pick-up sites
In This Section

Meelaha Cuntada La ga Qaadaayo

Meelaha Cuntada La ga Qaadaayo

Meelaha Cuntada La ga Qaadaayo

Aga bilaabo Isniinta, Maarso 30 MPS waxay maamuli doontaa ku dhawaad 50 goobood oo cunto qaybin ah TODDOBAAD cuntada soo qaad.

Maalin kasta, illaa 10 goobood oo kala duwan oo magaalada ah ayaa ku deeqa cunto laga soo qaado 10 subaxnimo - 2 galabnimo, Isniin ila Jimcada. Sanduuq walba oo cunto ah wuxuu ka kooban yahay 5 quraac iyo 5 qado oo dhamaan tahay 10 cunto. Qoysaska waxaa lagu soo dhaweynayaa inay qaataan hal (1) sanduuq oo logu talagalay halkii canug, isbuuc kasta. Cunnadu waa BILAASH oo waxa heli kara ilmo kasta oo jira 18 sano ama ka yar.

Raadso baska dugsiga huruudda ah dhammaan meelaha wax laga soo qaado ee Minneapolis Public Schools! Hubso in reerkaaga haysto qaboojiye ku filan oo lagu keydiyo cuntada.